Forretningsorden Darum Idrætsforening

 

Formål

Denne forretningsorden har til formål at fastlægge de overordnede rammer for arbejdet I Darum Idrætsforening (bestyrelsen og udvalgene).