BØRNEATTESTER
 
Når foreningen har ansvar for at træne og lede børn og unge, skal vi gøre det i tråd med nogle få vigtige regler.
En stor del af medlemmerne i landets idrætsforeninger er børn og unge. Når du som leder eller træner har ansvar for at træne og lede børnene, skal foreningen og den enkelte træner og leder følge visse regler. Det er blandt andet: At indhente børneattester ved nyansættelser af instruktører og andre med lederansvar over for børn og unge under 15 år.
Darum IF indhenter årlig børneattester på instruktører og hjælpeinstruktører, fra de er fyldet 15 år. Børneattester: For at forebygge pædofili har foreninger pligt til at indhente børneattester.
Alle de personer, som der indhentes børneattester på, skal give deres samtykke i e-boks inden 14 dage, hvorefter muligheden for samtykke udløber.
En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse overtrædelser af terrorlovgivningen, samt seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Børneattesten adskiller sig derudover fra den private og den offentlige straffeattest ved, at oplysningerne på en børneattest fremgår i længere tid.