Reservation af baner

Ved tilmelding anmoder man om at få fast spilletid en gang om ugen på et specifikt tidspunkt (max 2 timer).
Det lægges i kalenderen og spillerne har pligt til i god tid at aflyse tiden, hvis man ikke kan spille eller har flyttet tidspunktet.
Ved sen aflysning kan man med fordel lave et opslag på "Darum Tennisklub" at en ellers booket tid er ledig.   
Øvrige spilletider ind imellem kan reserveres 7 dage før spilletid.
  • Du reserverer en tid på banen ved på Facebook kalenderen at indtaste navn og mobilnummer på valgt tid.
  • Du må kun reservere for 2 timer ad gangen.
  • Du skal møde op 5 min. før spilletid.
  • Din reservation bortfalder, hvis banen er fri 10 min. efter reservationstidspunktet.
  • Du skal stoppe tidsnok til at kunne klargøre banen til de næste. Der skal også være tid til at vande banen.
  • HUSK - at fjerne reservation af tid hvis man er forhindret i at spille - så andre har muligheden for at få banen.
  • Flytning eller aflysning af  tid behøver ikke at være samme tennismakker som bookede banen.