Forretningsorden Darum Idrætsforening

Formål

Denne forretningsorden har til formål at fastlægge de overordnede rammer for arbejdet I Darum Idrætsforening (bestyrelsen og udvalgene).

Seneste version:

Godkendt 7. marts 2022: Forretningsorden, v. 1.3

Tidligere versioner:

Godkendt 16. september 2021: Forretningsorden, v. 1.2

Godkendt 7. januar 2020: Forretningsorden, v. 1.4