Info om klubben:


Tennisafdelingen under Darum IF startede i 1993, hvor der blev anlagt 2 baner + 1 minibane til børn.
Banerne er utroligt smukt beliggende bag ved skolen helt ned mod skoven.

I 1995 blev der ved banerne opført et klubhus, så medlemmerne efter endte kampe kunne nyde en kop
medbragt kaffe og få sig en hyggesnak om kampenes forløb. I dag er der gratis kaffe/te til medlemmerne.
Drikkevarer kan købes.

I 2010 fik vi nyt lysanlæg på banerne, bestående af 4 master med hver en 2000w projektør på, til stor
glæde for alle - ikke mindst sidst på sæsonen .

Tennisafdelingens målsætning er:
- at tilbyde medlemmerne lige muligheder for at udøve tennisspillet.
- at skabe optimale vilkår for tennissporten.
- at vedligeholde vores gode baner, så de fortsat kan forblive nogle af kommunens bedste og flotteste.
- at have gode instruktører til vores ungdomsspillere, så vi kan have en god sportslig udvikling i klubben.
Vi åbner banerne ca. 1. maj og lukker igen sidst i oktober.