RETNINGSLINJER I DARUM IDRÆTSFORENING

 

 

  • Bestyrelsen i Darum Idrætsforening udarbejder løbende retningslinjer for forskellige områder indenfor det frivillige arbejde samt aktiviteter i foreningen.
  • Retningslinjerne har til formål at sikre gennemsigtighed for foreningsarbejdet og dets arbejdsgange. Ligeledes må retningslinjerne fungere som en hjælp for foreningens frivillige. 
  • Retningslinjerne udarbejdes med afsæt i foreningens værdier, vision og mission. 
 

Godkendte retningslinjer: